Η Action Consulting είναι μία boutique εταιρεία οικονομικών υπηρεσιών, η οποία ιδρύθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν μια δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση κι ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλον το οποίο θα τους δώσει την δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς εμπόδια και περιορισμούς.