Τα επίσημα στοιχεία για την πληρωμή του φετινού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση των σημειωμάτων του φόρου στο TAXIS.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου:

  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των φυσικών προσώπων, δηλαδή το 38,5% (2.463.586), θα πληρώσει για το 2016, λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2015 - ειδικά σε περιοχές με χαμηλές αξίες ακινήτων.
  • Το 26% (1.667.901) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει το ίδιο με το 2016.
  • Το 25% (1.573.281) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως 10 ευρώ.
  • Το 6,7% (429.000) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ μέχρι 50 ευρώ.
  • Το 4,25% των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ άνω των 50 ευρώ, και συγκεκριμένα 261.870 φυσικά πρόσωπα θα καταβάλλουν από 50 έως 1.000 ευρώ και 10.133 πρόσωπα πάνω από 1.000 ευρώ.
  • Το 14% από τα 7.369.412 φυσικά πρόσωπα, δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ διότι οι εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από 1 ευρώ.
  • Το 64,7% των επιχειρήσεων θα κληθει να πληρώσει περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, για το 32,53% του συνόλου, οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 50 έως 1.000 ευρώ, ενώ 13 στις 100 - περίπου 6.688 - θα επιβαρυνθούν με τουλάχιστον 1.000 ευρώ.