Το νέο ασφαλιστικό και κυρίως οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2017, σε συνδυασμό με τη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, οδηγούν σε λύσεις ανάγκης εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Καθημερινής της Κυριακής".

Η πρώτη από τις λύσεις που εξετάζουν οι επιχειρήσεις είναι αυτή της μετεγκατάστασης. Ήδη εκτιμάται ότι εκκρεμούν 65.000-70.000 αιτήσεις για αλλαγή έδρας και μεταφοράς της επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Το θέμα προβληματίζει το οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει σχέδιο ελέγχων μέσα από την επίτευξη διακρατικών συνεργασιών με τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των εισφορών, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνεται με βάση τις εκκαθαριστικές δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ελλείψει ενός μηχανισμού ελέγχου του εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο. Ειδικά για το 2017, έτος σημαντικών ανατροπών στον υπολογισμό των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, θα χρησιμοποιηθεί και το εισόδημα του 2015, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το δεύτερο, και εφόσον ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων για το 2016, θα γίνει αναγωγή σε 12μηνη βάση και συμψηφισμός με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο. Η δε οριστική εκκαθάριση θα γίνει αναγκαστικά στο τέλος του επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά προβλήματα, γραφειοκρατικά και λογιστικά.

Τέλος, ακόμη περισσότεροι είναι αυτοί που καταφεύγουν στη λύση της μετατροπής της επιχείρησής τους σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ή σε Ανώνυμη Εταιρεία, με τους μετόχους να μη συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να γλιτώσουν τις εισφορές.