Ο κύριος φορολογικός συντελεστής στη Μάλτα στα κέρδη των επιχειρήσεων είναι 35%. Η κυβέρνηση της Μάλτας όμως, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις επιστρέφει τα 6/7 του φόρου που πληρώθηκε από την επιχείρηση (το 30% από το 35%) στους μετόχους της, αρκεί αυτοί να μην είναι φορολογικοί κάτοικοι Μάλτας. Έτσι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στη Μάλτα είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη, μόλις 5%.

Με τι ποσοστό φορολογούνται τα μερίσματα στη Μάλτα;

Η Μάλτα δεν επιβάλει φόρο στη διανομή μερίσματος.

Είναι υποχρεωτικό να είμαι ασφαλισμένος και να πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές εάν η εταιρεία μου έχει έδρα τη Μάλτα;

Οι διαχειριστές και οι μέτοχοι δεν χρειάζεται να είναι ασφαλισμένοι και να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές εάν δεν το επιθυμούν.