Η Μάλτα δεν θεωρείται χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς διότι ο βασικός φορολογικός συντελεστής στα εταιρικά κέρδη είναι 35%. Η επιστροφή φόρου γίνεται στο μέτοχο κι επομένως δεν επηρεάζει το φόρο που πλήρωσε η εταιρεία. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται ότι έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς εδώ.

 

Είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας οποιασδήποτε εταιρείας στη Μάλτα;

Παρ’ όλο που τυπικά οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να έχει την έδρα της στη Μάλτα, ουσιαστικά δεν είναι δυνατόν όλοι οι τύποι επιχειρήσεων να μεταφέρουν την έδρα τους στη Μάλτα. Π.χ. επαγγελματίες με αντικείμενο το οποίο απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα δεν μπορούν να λειτουργούν μέσω Μάλτας η οποιασδήποτε άλλης χώρας στο εξωτερικό.

Η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας είναι αποτελεσματικότατη όμως για επιχειρήσεις όπως:

  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

  • Εξαγωγικές – εισαγωγικές επιχειρήσεις.

  • Τουριστικές επιχειρήσεις.

  • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ούτως ώστε να σας συμβουλεύσουμε εάν είναι αποτελεσματικό φορολογικά η επιχείρησή σας να έχει έδρα τη Μάλτα.

 

Όταν η εταιρεία θα μου διανείμει μέρισμα και λάβω την επιστροφή φόρου από την κυβέρνηση της Μάλτας θα φορολογηθώ στην Ελλάδα. Υπάρχει λύση να αποφύγω τον συγκεκριμένο φόρο;

 

Όταν λάβετε το μέρισμα από την εταιρεία σας καθώς και την επιστροφή φόρου από τη Μάλτα θα πρέπει να δηλώσετε τα εισοδήματα αυτά στην Ελλάδα όπου και θα φορολογηθούν επιπλέον με 15% (το 2016) φόρο μερισμάτων κι η επιστροφή φόρου με τον ανάλογο φόρο εισοδήματος ως άλλο εισόδημα. Προκειμένου να αποφύγουμε τους συγκεκριμένους φόρους δημιουργούμε μία ενδιάμεση εταιρεία, μέτοχο της εμπορικής η οποία ονομάζεται Holding. Έτσι τα μερίσματα και η επιστροφή φόρου “παρκάρονται” στη Holding απ’ όπου εσείς τα λαμβάνεται με τη μορφή άτοκου δανείου με απροσδιόριστη διάρκεια αποπληρωμής.