Για ποιό λόγο να μεταφέρω την έδρα μου από την Ελλάδα στη Μάλτα; Ποιό είναι το ποσοτικό όφελος και τα πλεονεκτήματα;

 

Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες σκέφτονται να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Ο λόγος είναι απλός. Οι εκάστοτε Ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν πάντα πολιτικές φοροεπιδρομών με συνεχείς αυξήσεις άμεσων κι έμμεσων φόρων.

Εκτός από του υψηλούς φόρους, το κλίμα στην Ελλάδα είναι εχθρικό προς οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια με τη γραφειοκρατία, τους “τρομοκρατικούς” φορολογικούς ελέγχους, τις συνεχείς αλλαγές σε φορολογία και νομοθεσία, το ασταθές πολιτικο-οικονομικό κλίμα και άλλα πολλά, τα οποία αποθαρρύνουν όλους όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Η Μάλτα είναι το ακριβώς αντίθετο από την Ελλάδα. Σταθερή φορολογία για πάνω από 10 χρόνια, τελικός φορολογικός συντελεστής μόλις στο 5%, εξάλειψη της γραφειοκρατίας, σταθερό πολιτικό-οικονομικό σύστημα το οποίο δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση και δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους τα Αγγλικά είναι μόνο μερικά από τα κίνητρα τα οποία προσφέρει στους επιχειρηματίες οι οποίοι θα μεταφέρουν την έδρα τους στη Μάλτα.

Εκτός από τα παραπάνω βασικά πλεονεκτήματα το πιο σημαντικό είναι το πολύ μικρότερο ποσό φόρου το οποίο πληρώνετε στη Μάλτα.

Πιο συγκεκριμένα εάν υποθέσουμε ότι η Ι.Κ.Ε επιχείρηση σας παρέχει υπηρεσίες και το 2015 είχε κέρδη προ φόρων 100.000 ευρώ

 

 Ο φόρος τον οποίο θα πληρώνατε στην Ελλάδα είναι:

 

  • Φόρος εισοδήματος: 29.000 ευρώ

  • Εισφορά Αλληλεγγύης: 4.000 ευρώ

 

Επιπλέον θα πληρώνατε 100% προκαταβολή φόρου επόμενου έτους κι εργοδοτικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, συνολικά αρκετά παραπάνω από τις 33.000 ευρώ που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν η εταιρεία σας είχε έδρα την Μάλτα θα πληρώνατε μόλις 5.000 ευρώ.