Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία και γιατί να επιλέξω τη Μάλτα;

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10%. Επιπλέον η Βουλγαρία επιβάλει φόρο μερισμάτων 5% με αποτέλεσμα ο τελικός φορολογικός συντελεστής τον οποίο πληρώνει ο μέτοχος να είναι 15%. Επίσης ο τελικός φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι 12.5%.

 

Η Βουλγαρία μαζί με την Κύπρο θεωρείται χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1277/29.12.2015 με αποτέλεσμα οι συναλλαγές με εταιρείες που έχουν έδρα τις συγκεκριμένες χώρες να είναι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ. Επίσης οι συναλλαγές με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4321/2015 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 26%.

Επιπλέον η Βουλγαρία δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ ενώ το πολιτικό και οικονομικό της σύστημα είναι ασταθές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που αντιμετώπιζε και η Κύπρος με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα για τις καταθέσεις των πολιτών κι επιχειρήσεων.

Εάν η εταιρεία σας έχει έδρα τη Μάλτα δεν θα αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα ενώ ο τελικός φορολογικός συντελεστής είναι τρεις φορές μικρότερος σε σχέση με αυτόν της Βουλγαρίας.