Ενδιαφέρομαι να ιδρύσω εταιρεία παροχής υπηρεσιών στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο. Για ποιόν λόγο να επιλέξω τελικά τη Μάλτα;

Ο κυριότερος και σημαντικότερος λόγος είναι ο φορολογικός συντελεστής. Ο τελικός φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι 12.5%, στην Βουλγαρία 15% (10% + 5% φόρος μερισμάτων) ενώ στη Μάλτα είναι μόνο 5%.

 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η Κύπρος και η Βουλγαρία θεωρούνται χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1277/29.12.2015 κι έτσι οι συναλλαγές με την εταιρεία σας θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 26% σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4321/2015.

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η Μάλτα σε αντίθετη περίπτωση με τις δύο παραπάνω χώρες έχει ένα πολύ σταθερό πολιτικό-οικονομικό σύστημα, σταθερό τραπεζικό σύστημα χωρίς τα γνωστά δομικά προβλήματα της Κύπρου ενώ η οικονομική κρίση είναι γνωστή ως έννοια μόνο στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Μάλτας.