Τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ενδικοφανών προσφυγών των φορολογουμένων που γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με αποτέλεσμα οι φόροι και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να διαγράφονται ολοσχερώς ή να μειώνονται, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία για τις επιδόσεις της ΔΕΔ, που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία για τα αποτελέσματα του έργου της ΔΕΔ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, ο αριθμός των αποφάσεων της ΔΕΔ που έκαναν δεκτές τις προσφυγές των φορολογουμένων αυξήθηκε θεαματικά τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε ποσοστό επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων της υπηρεσίας. Τα στοιχεία μάλιστα για τον φετινό Σεπτέμβριο δείχνουν πλέον ότι ένας στους τρεις φορολογούμενους που προσφεύγει στη ΔΕΔ δικαιώνεται!

Τα στοιχεία των επιδόσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Αθηνών αποκαλύπτουν ειδικότερα ότι:

  1. Το 2015, η ΔΕΔ Αθηνών εξέδωσε 4.594 απορριπτικές αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών που εξέτασε και μόλις 470 αποφάσεις που έκαναν δεκτές τις προσφυγές των φορολογουμένων. Η εικόνα αυτή άλλαξε θεαματικά στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, στο οποίο εκδόθηκαν 2.798 απορριπτικές αποφάσεις και 620 αποφάσεις που έκαναν δεκτές τις ενδικοφανείς προσφυγές των φορολογουμένων. Οι αποφάσεις υπέρ των φορολογουμένων αυξήθηκαν σημαντικά ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του 2016, καθώς ανήλθαν σε 264 και 257 αντίστοιχα, έναντι μόλις 99 στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αντιθέτως, οι απορριπτικές αποφάσεις μειώθηκαν θεαματικά από 1.224 στο πρώτο τρίμηνο σε 972 στο δεύτερο τρίμηνο και 602 στο τρίτο τρίμηνο του 2016.
  2. Ενώ το 2015 μόνο το 9,3% επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων της ΔΕΔ Αθηνών ήταν θετικό για τους φορολογούμενους που προσέφευγαν σ’ αυτήν, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 ο ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 18,3%.
  3. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο έφθασε στο ύψος-ρεκόρ του 35,3%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε ποσοστό 30,1%, έναντι 21,4% στο δεύτερο τρίμηνο και μόλις 7,8% στο πρώτο τρίμηνο! Το ποσοστό αυτό αποτυπώνει τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η ΔΕΔ Αθηνών δικαίωσε τους φορολογούμενους επί του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν στη ΔΕΔ Αθηνών, εξετάστηκαν και ρυθμίστηκαν με εκδοθείσες ρητές αποφάσεις.
  4. Επιπλέον, ενώ το 2015 μόνο το 4,9% του συνόλου των ρητών και των σιωπηρών αποφάσεων της ΔΕΔ Αθηνών ήταν θετικό για τους προσφεύγοντες φορολογούμενους, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 13,4%.
  5. Ειδικά τον Σεπτέμβριο το ποσοστό των «αθωωτικών» αποφάσεων επί του συνόλου των αποφάσεων της ΔΕΔ Αθηνών έφθασε στο ύψος-ρεκόρ του 33,4%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε ποσοστό 27,3%, έναντι 16,7% στο δεύτερο τρίμηνο και μόλις 4,8% στο πρώτο τρίμηνο! Το ποσοστό αυτό αποτυπώνει τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η ΔΕΔ Αθηνών δικαίωσε τους φορολογούμενους επί του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν στη ΔΕΔ Αθηνών και είτε εξετάστηκαν είτε απορρίφθηκαν σιωπηρώς.
  6. Αντίστοιχη θεαματική αύξηση των αποφάσεων υπέρ των φορολογουμένων παρατηρείται και στα στοιχεία για τις επιδόσεις της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν από τη ΔΕΔ Θεσσαλονίκης 161 αποφάσεις που έκαναν δεκτές τις προσφυγές των φορολογουμένων, ενώ ολόκληρο το 2015 είχαν εκδοθεί μόλις 20 αποφάσεις θετικές για τους προσφεύγοντες φορολογούμενους.
  7. Επιπλέον, το ποσοστό των αποφάσεων της ΔΕΔ που έκαναν δεκτές τις ενδικοφανείς προσφυγές των φορολογουμένων αυξήθηκε από 4,1% το 2015 σε 9,6% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016. Ειδικά δε στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό των «αθωωτικών» αποφάσεων της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 11,4% και 18,9% αντίστοιχα, έναντι μόλις 2,8% στο πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.